Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 109 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 36/BC-UBND 27/02/2019 Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 139/NQ-CP về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
2 23 /KH-UBND 26/02/2019 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
3 24/KH-UBND 26/02/2019 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về tài chính năm 2019
4 35/BC-UBND 22/02/2019 Một số hoạt động chủ yếu của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã xử lý và tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội tháng 02/2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019
5 22/KH-UBND 22/02/2019 Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019
6 31/BC-UBND 21/02/2019 Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
7 20/KH-UBND 21/02/2019 Thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”
8 19/KH-UBND 20/02/2019 Tổ chức kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2019)
9 30/BC-UBND 19/02/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)
10 17/KH-UBND 19/02/2019 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2019
hiển thị từ 1 - 10 trong 109 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0786521
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn