VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH

HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT KHÔNG CHUYÊN TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG - LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN HÀM TÂN LẦN THỨ V - NĂM 2017


20/06/2017

Vừa qua, vào ngày 17/6 và ngày 18/6 /2017 Trung tâm VHTT&TT và Liên đoàn lao động huyện Hàm Tân đã phối hợp tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong công nhân viên chức lao động - lực lượng vũ trang huyện.<<  <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 

  Y TẾ - GIÁO DỤC

Tăng cường giải pháp hoàn thành chỉ tiêu BHYT năm 2017


04/12/2017

Trong 10 tháng đầu năm 2017, UBND huyện Hàm Tân đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác BHYT theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, và đã đạt được một số kết quả nhất định rất đáng phấn khởi.<<  <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

Nhiều đơn vị tham gia viết tin bài trên Trang thông tin điện tử của huyện trong tháng 02/2017 (từ ngày 20/01 -19/02/2017)


01/03/2017

Tháng 02/2017 Ban biên tập Trang thông tin điện tử của huyện đã gửi thư điện tử nhắc nhở các cơ quan thuộc huyện và các địa phương tham gia viết tin bài. Nhờ đó, nhiều đơn vị đã tham gia viết tin bài giúp cho nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện thêm phong phú.<<  <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0497135
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn