Tăng cường giải pháp hoàn thành chỉ tiêu BHYT năm 2017


04/12/2017

Trong 10 tháng đầu năm 2017, UBND huyện Hàm Tân đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác BHYT theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện, và đã đạt được một số kết quả nhất định rất đáng phấn khởi.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20, khóa X


04/12/2017

Ngày 01/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 20 (khóa X) nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Ba - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6


30/11/2017

Sáng ngày 29/11/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tại điểm cầu của Trung ương có đ/c Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự triển khai hội nghị. Tại điểm cầu các tỉnh lãnh đạo 63 tỉnh thành trong cả nước. Tại điểm cầu huyện có đ/c Nguyễn Công Sanh - Nguyên TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Hữu Ba - TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Đỗ Duy Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Văn Quý Ngọc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM


08/04/2014

Với bố cục 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc và toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

ĐIỂM MỚI NỔI BẬT CỦA LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014


14/10/2014

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0497140
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn