Lịch công tác tuần năm 2019 của UBND huyện Hàm Tân

Lịch công tác

Lịch công tác tuần năm 2019 của UBND huyện Hàm Tân16/08/2019 16:52:41

.:: LỊCH CÔNG TÁC ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG TUẦN ::.

Lịch tuần số 01: Download

Lịch tuần số 19: Download

Lịch tuần số 37: Download

Lịch tuần số 02: Download

Lịch tuần số 20: Download

Lịch tuần số 38: Download

Lịch tuần số 03: Download

Lịch tuần số 21: Download

Lịch tuần số 39: Download

Lịch tuần số 04: Download

Lịch tuần số 22: Download

Lịch tuần số 40: Download

Lịch tuần số 05: Download

Lịch tuần số 23: Download

Lịch tuần số 41: Download

Lịch tuần số 06: Download

Lịch tuần số 24: Download

Lịch tuần số 42: Download

Lịch tuần số 07: Download

Lịch tuần số 25: Download

Lịch tuần số 43: Download

Lịch tuần số 08: Download

Lịch tuần số 26: Download

Lịch tuần số 44: Download

Lịch tuần số 09: Download

Lịch tuần số 27: Download

Lịch tuần số 45: Download

Lịch tuần số 10: Download

Lịch tuần số 28: Download

Lịch tuần số 46: Download

Lịch tuần số 11: Download

Lịch tuần số 29: Download

Lịch tuần số 47: Download

Lịch tuần số 12: Download

Lịch tuần số 30: Download

Lịch tuần số 48: Download

Lịch tuần số 13: Download

Lịch tuần số 31: Download

Lịch tuần số 49: Download

Lịch tuần số 14: Download

Lịch tuần số 32: Download

Lịch tuần số 50: Download

Lịch tuần số 15: Download

Lịch tuần số 33: Download

Lịch tuần số 51: Download

Lịch tuần số 16: Download

Lịch tuần số 34: Download

Lịch tuần số 52: Download

Lịch tuần số 17: Download

Lịch tuần số 35: Download


Lịch tuần số 18: Download

Lịch tuần số 36: Download


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0875382
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn