Lịch công tác tuần năm 2018 của UBND huyện Hàm Tân

Lịch công tác

Lịch công tác tuần năm 2018 của UBND huyện Hàm Tân29/12/2018 11:00:44

.:: LỊCH CÔNG TÁC ĐƯỢC CẬP NHẬT HÀNG TUẦN ::.


Lịch tuần số 01: DownloadLịch tuần số 19: DownloadLịch tuần số 37: Download
Lịch tuần số 02: DownloadLịch tuần số 20: DownloadLịch tuần số 38: Download
Lịch tuần số 03: DownloadLịch tuần số 21: DownloadLịch tuần số 39: Download
Lịch tuần số 04: DownloadLịch tuần số 22: DownloadLịch tuần số 40: Download
Lịch tuần số 05: DownloadLịch tuần số 23: DownloadLịch tuần số 41: Download
Lịch tuần số 06: Download
Lịch tuần số 24: DownloadLịch tuần số 42: Download
Lịch tuần số 07: DownloadLịch tuần số 25: DownloadLịch tuần số 43: Download
Lịch tuần số 08: DownloadLịch tuần số 26: DownloadLịch tuần số 44: Download
Lịch tuần số 09: DownloadLịch tuần số 27: DownloadLịch tuần số 45: Download
Lịch tuần số 10: DownloadLịch tuần số 28: DownloadLịch tuần số 46: Download
Lịch tuần số 11: DownloadLịch tuần số 29: DownloadLịch tuần số 47: Download
Lịch tuần số 12: DownloadLịch tuần số 30: DownloadLịch tuần số 48: Download
Lịch tuần số 13: DownloadLịch tuần số 31: DownloadLịch tuần số 49: Download
Lịch tuần số 14: DownloadLịch tuần số 32: DownloadLịch tuần số 50: Download
Lịch tuần số 15: DownloadLịch tuần số 33: DownloadLịch tuần số 51: Download
Lịch tuần số 16: DownloadLịch tuần số 34: DownloadLịch tuần số 52: Download
Lịch tuần số 17: DownloadLịch tuần số 35: Download
Lịch tuần số 18: DownloadLịch tuần số 36: Download

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0875379
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn