Thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

Căn cứ Thông báo số 2852/TB-HĐTD ngày 01/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận về Kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017; UBND huyện Hàm Tân thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 như sau:
- Tổng số thí sinh dự thi sau vòng sơ tuyển: 06
- Tổng số thí sinh trúng tuyển: 01
- Tổng số thí sinh không trúng tuyển: 05

Chi tiết xem trong file đính kèm:
- Thông báo của Hội đồng tuyển dụng
- Danh sách trúng tuyển


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0722136
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn