Công bố xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017


Ngày 06/11/2017, UBND huyện Hàm Tân ban hành Quyết định số 2584/QĐ-UBND công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017. Theo đó, các xã đạt chuẩn năm 2017 gồm: Xã Tân Hà, xã Tân Phúc.

Chi tiết trong file đính kèm: Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 06/11/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0722157
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn