Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018 của UBND tỉnh

Ngày 16/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 987/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018.

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân đăng tải toàn văn Quyết định kèm biểu mẫu liên quan như sau:

1. Thông báo của UBND huyện triển khai Quyết định của UBND tỉnh

2. Quyết định của UBND tỉnh kèm Kế hoạch, biểu mẫu liên quan

____________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0875393
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn