Các thông điệp về phòng, chống bạo lực, bóc lột trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em


Thực hiện Công văn số 542/TE-BVTE ngày 12/9/2017 của Cục Trẻ em về việc sử dụng các sản phẩm truyền thông, Công văn số 1924/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 10/10/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;


UBND huyện cung cấp đường links đến các thông điệp về phòng, chống bạo lực, bóc lột trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, dowmload về phục vụ cho công tác tuyên truyền. Cụ thể như sau:

1. Thông điệp về phòng, chống bạo lực, bóc lột trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em:

a) Thông điệp truyền hình (03 clips): https://drive.google.com/file/d/0B9Ok-JAxAxZBNFJuUUtEMGdaTjg/view

b) Thông điệp phát thanh (03 files): https://drive.google.com/file/d/0B9Ok-JAxAxZBaEpnRFRtbkwxQkU/view

2. Phóng sự về phòng, chống lao động trẻ em (01 clip): https://drive.google.com/file/d/0B9Ok-JAxAxZBdktaeEhNaWJZc0E/view

(Văn phòng HĐND&UBND huyện)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0722152
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn