Thông báo tên tổ chức, loại khoáng sản và vị trí xin thăm dò khoáng sản trên địa bàn huyện Hàm Tân

Ngày 30/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận có Thông báo số 199/TB-STNMT v/v công khai tên tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản.


UBND huyện công bố Thông báo trên để các tổ chức, cá nhân biết.


Tải nội dung Thông báo tại đây: 20180130_199_TB-STNMT_Vv cong khai ten to chuc, loai khoang san va vi tri xin tham do khoang san.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0722155
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn