Thông Báo việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019THÔNG BÁO

Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019


Căn cứ Thông báo số 09/TB-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019;


UBND huyện thông báo treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu như sau: 


1.Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học; các tụ điểm văn hóa, thể thao; các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, du lịch, những nơi công cộng... trên địa bàn huyện treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ ngày 04/02/2019 đến hết ngày 07/02/2019. Nội dung khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.


2.Tại các hộ gia đình trên địa bàn huyện treo Cờ Tổ quốc từ ngày 04/02/2019 đến hết ngày 07/02/2019.


3.Giao Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện thông tin nội dung Thông báo này để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, thực hiện.


4.UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc treo cờ và khẩu hiệu chào mừng ở các tụ điểm văn hóa, thể thao; các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, du lịch... và hộ gia đình; đồng thời theo dõi việc thực hiện. Lưu ý rà soát cờ đã cũ, hư hỏng để thay mới kịp thời.Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Thông báo này./.


Chi tiết xem trong: file đính kèm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0877109
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn