Thông báo treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, UBND huyện thông báo treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng như sau:


1. Các cơ quan, đơn vị, trường học; các tụ điểm văn hóa, thể thao; các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, du lịch, những nơi công cộng… trên địa bàn huyện treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017) trong ngày 02/9/2017. Nội dung khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.


2. Tại các hộ gia đình trên địa bàn huyện treo Cờ Tổ quốc trong ngày 02/9/2017.


3. Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thông tin nội dung Thông báo này để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, thực hiện.


4. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc treo cờ và khẩu hiệu chào mừng ở các tụ điểm văn hóa, thể thao; các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, du lịch… và hộ gia đình; đồng thời theo dõi việc thực hiện. Lưu ý rà soát cờ đã cũ, hư hỏng để thay mới kịp thời.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0722127
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn