Thông báo về việc tổ chức viếng Đền tưởng niệm Liệt sỹ huyện nhân dịp Quốc khánh nước CHXNCNVN

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức Lễ viếng Đền tưởng niệm Liệt sỹ huyện nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017) với thành phần, thời gian như sau:


1. Thành phần:
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện (khóa X);
- Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các đồng chí nguyên là Ủy viên BTV Huyện ủy đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện;
- Cán bộ, công chức, viên chức các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang huyện, các cơ quan, đơn vị của tỉnh, trung ương đóng chân trên địa bàn huyện;
- Đoàn đại biểu LLVT huyện;
- Đoàn đại biểu đoàn viên - thanh niên huyện;

- Cán bộ, công chức thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị trấn Tân Nghĩa.


2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Vào lúc 07 giờ 00’, thứ Sáu, ngày 01/9/2017.

- Địa điểm: Tại Đền tưởng niệm Liệt sỹ huyện (Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).


Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương mình tham dự lễ đông đủ theo thành phần nêu trên, đúng thời gian theo quy định và ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.


Thông báo này thay cho giấy mời (Các đơn vị xem chi tiết tại Thông báo số 294/TB-UBND ngày 25/8/2017 của UBND huyện đã gửi vào hộp thư công vụ)./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0722137
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn