Thông báo điểm các môn thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính 2018

Chi tiết xem trong file đính kèm:


1. Thông báo số 426/TB-HĐTNN ngày 28/11/2018 của Hội đồng thi nâng ngạch tỉnh Bình Thuận


2. Bảng điểm


3. Mẫu đơn xin phúc khảo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0877106
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn