Thông báo kêu gọi nhà đầu tư Dự án xây XD và KD hạ tầng KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO KÊU GỌI NHÀ ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức.

- Vị trí: Tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

- Diện tích: 300 ha.

- Vốn đầu tư dự kiến: khoảng 600 tỷ đồng.

2. Các tiêu chí tham gia đầu tư: Nhà đầu tư muốn thực hiện dự án cần đáp ứng các điều kiện sau:

a) Về nhóm tiêu chí bắt buộc (gồm 04 tiêu chí): gồm các tiêu chí theo quy định của pháp luật yêu cầu bắt buộc nhà đầu tư phải đáp ứng mới có thể làm chủ đầu tư:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng (Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản).

+ Năng lực tài chính đảm bảo điều kiện sử dụng đất theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai 2013 và khoản 2, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Cụ thể, chủ đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư và có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức cá nhân khác.

+ Cam kết thực hiện ký quỹ theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai 2013 và Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Không vi phạm quy định của pháp luật đất đai theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 58 Luật Đất đai 2013.

b) Về tiêu chí ưu tiên (gồm 04 tiêu chí):

+ Có năng lực kinh nghiệm trong đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

+ Cam kết phối hợp tốt cùng Ban Quản lý các KCN, các Sở ngành và địa phương của tỉnh để thực hiện các thủ tục đầu tư ở Trung ương và địa phương theo quy định.

+ Cam kết ứng tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân trong vùng dự án, đặc biệt ưu tiên việc chịu chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, được đưa chi phí này vào giá thành đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; phối hợp các ngành chức năng triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhanh, khởi công sớm và có thời gian xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động sớm theo Chủ trương đầu tư được cấp.

+ Có phương án đầu tư hợp lý theo quy hoạch được phê duyệt.

3. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (đính kèm Mẫu I-1).

- Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (đính kèm Mẫu I-2).

- Các nội dung trong hồ sơ đáp ứng tại mục 2 nêu trên.

Hồ sơ đăng ký đầu tư gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận 09 bộ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Sở, ngành, Ban Quản lý các KCN và Báo Bình Thuận (từ ngày 15/10/2018 đến hết ngày 15/11/2018). Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các nhà đầu tư liên hệ Ban Quản lý các KCN (số điện thoại 0252.3834900) để được hướng dẫn thực hiện.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0875370
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn