Công bố quy hoạch khoáng sản huyện Hàm Tân giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là quy hoạch khoáng sản). Trong đó có quy hoạch khoáng sản trên địa bàn huyện Hàm Tân.

UBND huyện Hàm Tân công bố thông tin quy hoạch khoáng sản trên địa bàn huyện để người dân trong và ngoài huyện biết.

Chi tiết trong file đính kèm: 20171013_327_Thong bao quy hoach khoang san 2016-2020--2030.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0722143
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn