Ứng dụng chữ ký số trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Hàm Tân

Thông tin chỉ đạo điều hành

Ứng dụng chữ ký số trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Hàm Tân21/09/2017 12:43:00

Kể từ ngày 31/3/2014, UBND huyện Hàm Tân áp dụng việc gửi các văn bản đã ký số qua hệ thống thư điện tử công vụ của huyện, của tỉnh, không gửi văn bản giấy đối với các tài liệu bao gồm:

- Giấy mời họp, thư mời, giấy triệu tập họp (kèm tài liệu nếu có, trừ tài liệu chưa được công bố hoặc thuộc danh mục bí mật nhà nước).

- Báo cáo tháng, quý, 6 tháng và các báo cáo theo yêu cầu (không thuộc danh mục bí mật nhà nước)

- Văn bản gửi các cơ quan để biết, để phối hợp; Văn bản gửi lãnh đạo để báo cáo lãnh đạo tại mục Nơi nhận.

- Công văn xin ý kiến góp ý (đính kèm văn bản dự thảo).

- Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc.

- Lịch công tác.

- Văn bản pháp quy, văn bản chỉ đạo điều hành.

Việc sử dụng chữ ký số trong việc gửi nhận và sử dụng các văn bản điện tử là nội dung quan trọng trong việc ứng dụng CNTT hiện nay, góp phần giải quyết cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước.

Ban biên tập Trang thông tin điện tử

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0875366
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn