GIẢM TỶ LỆ HỒ SƠ TRỄ HẸN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Thông tin chỉ đạo điều hành

GIẢM TỶ LỆ HỒ SƠ TRỄ HẸN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI21/09/2017 12:43:00

Quý 1/2014, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Qua đó  đã đề ra nhiều  biện pháp để giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai- một vấn đề vốn gây bức xúc cho nhân dân của huyện trong nhiều năm liền.

Tính đến cuối quý 1/2014, UBND huyện đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 125 trường hợp với diện tích 98,73 ha, đạt 19%  kế hoạch, trong đó: đất ở 0,17 ha, đất nông nghiệp 98,56 ha. Công tác giải quyết hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất đã tiếp nhận giải quyết 1.107/1.168 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,7%, trong đó: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 230/239 hồ sơ; biến động đất đai 51/55 hồ sơ; tách thửa, chuyển mục đích 86/90 hồ sơ… Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai tại bộ phận Một cửa huyện là 10,39%.

Vì nhiều lý do cả khách quan lẫn chủ quan, tỷ lệ hồ sơ trễn hẹn vẫn còn cao, nhưng so với tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai vào cuối năm 2013 (32,76%) thì kết quả của đầu năm 2014 là sự nỗ lực rất lớn của ngành Tài nguyên- Môi trường trong việc nâng cao diện tích được cấp giấy CNQSDĐ và hạ thấp tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn.

                                                            KIỀU NGA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0875359
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn