CHỈ ĐẠO TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

Thông tin chỉ đạo điều hành

CHỈ ĐẠO TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN21/09/2017 12:43:00

Trong quý 1, huyện đã tiếp nhận 227 vụ khiếu nại, tố cáo, (trong kỳ: 84 vụ, kỳ trước chuyển sang 143 vụ). Thuộc UBND huyện giải quyết 191 vụ (khiếu nại: 141 vụ, tố cáo: 10 vụ, tranh chấp đất đai: 05 vụ, PAKN: 35 vụ); UBND huyện đã giải quyết 12 vụ, còn lại chưa giải quyết 179 vụ (trong đó có 116 đơn khiếu nại liên quan đến dự án Sông Dinh 3 tồn từ năm 2013 hiện đang chờ ý kiến của Tỉnh).

Tiếp xúc cử tri tiếp thu kiến nghị của nhân dân.

 Như vậy số đơn tồn  khá cao, do trong quý 1 các cơ quan, đơn vị tập trung cho Tết Nguyên đán nên chưa chú trọng công tác giải quyết đơn thư cho công dân. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan tập trung để giải quyết số đơn tồn này và các đơn thư phát sinh mới đảm bảo giải quyết trên 85% theo yêu cầu của Tỉnh.

                                                              ĐẮC TRUNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0875383
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn