Ban thường vụ Huyện ủy Hàm Tân tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)

Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban thường vụ Huyện ủy Hàm Tân tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)21/09/2017 12:42:59

Chiều ngày 19/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI). Đồng chí Trịnh Văn Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Thu, Bí thư huyện ủy đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 (khóa XI) vừa bế mạc tại Hà Nội. Theo đó, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Hội nghị đã xem xét tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa và ban hành Nghị quyết “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Thống nhất về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thảo luận và thông qua quy chế bầu cử trong Đảng;  Cho ý kiến về tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần hội nghị  lần thứ tư  Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Cho ý kiến về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Nghị quyết 26 của Quốc hội khóa XII; Về việc tổ chức Đảng bộ ngoài nước trực thuộc Trung ương...

Dịp này, Bí thư huyện ủy cũng đã thông tin về tình hình biển Đông xung quanh việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép HD-981 trên vùng biển Việt Nam. Đồng chí Bí thư huyện ủy  cho biết, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là kiên quyết, bền bỉ đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế,  nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan trái phép ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời, đồng chí Trịnh Văn Thu cũng nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng, các đoàn thể chính trị xã hội cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, tin tưởng, ủng hộ chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyết tâm giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giải quyết sự việc bằng biện pháp hòa bình; không để các đối tượng xấu lợi dụng tình hình phức tạp trên biển nhằm gây rối an ninh trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và làm xấu đi hình ảnh đất nước.

                                                                                    Đài TT-TH Hàm Tân

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0875402
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn