RÀ SOÁT CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CNTT - Viễn Thông

RÀ SOÁT CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH06/08/2015 09:06:10

Vừa qua, UBND huyện đã tổ chức hội nghị rà sóat, khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Ba, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc thuộc huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những nội dung và nguyên nhân yếu kém trong việc cải cách hành chính trong năm 2014 và hướng khắc phục trong năm 2015.

Năm qua, Hàm Tân đạt số điểm là 35,75/55 điểm Chỉ số cải cách hành chính, xếp loại kém trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó chủ yếu là các nội dung như: không báo cáo theo quy định, không xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra cải cách hành chính, không xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, không thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, không thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục trong trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính… Những hạn chế đó trách nhiệm thuộc về cơ quan tham mưu và các cơ quan liên quan, UBND các xã thị trấn chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác phối hợp chưa tốt hoặc phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng.

Nhằm khắc phục những hạn chế đó, đồng chí Nguyễn Hữu Ba, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải rà soát lại nhiệm vụ được giao tại Quyết định 309/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 của UBND huyện về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, các văn bản chỉ đạo của huyện và kế hoạch của địa phương để tập trung chỉ đạo, triển khai đạt kết quả. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải báo cáo ngay những khó khăn vướng mắc để UBND huyện kịp thời xử lý. Mặt khác, các phương tiện để người dân tham gia tra cứu thông tin phải đưa vào hoạt động ngay,  các thông tin phải cập nhật kịp thời tại các điểm nhân dân đến thực hiện thủ tục hành chính.

Năm 2014, Hàm Tân xếp lọai yếu về cải cách thủ tục hành chính, những tháng đầu năm 2015, công tác này cũng chưa thật sự được quan tâm. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương phải thật sự tích cực trong công tác cải cách hành chính, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác thi đua. UBND huyện cũng đề nghị  Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quan tâm giám sát chuyên đề về nội dung này, để công tác cải cách thủ tục hành chính chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian còn lại của năm 2015.

                                                                           VHTT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0875378
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn