Nhiều đơn vị tham gia viết tin bài trên Trang thông tin điện tử của huyện trong tháng 02/2017 (từ ngày 20/01 -19/02/2017)

Xa lộ thông tin

Nhiều đơn vị tham gia viết tin bài trên Trang thông tin điện tử của huyện trong tháng 02/2017 (từ ngày 20/01 -19/02/2017)01/03/2017 15:02:43

Tháng 02/2017 Ban biên tập Trang thông tin điện tử của huyện đã gửi thư điện tử nhắc nhở các cơ quan thuộc huyện và các địa phương tham gia viết tin bài. Nhờ đó, nhiều đơn vị đã tham gia viết tin bài giúp cho nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện thêm phong phú.

Có 08 đơn vị và 01 địa phương tham gia viết tin bài (Đài TT-TH, Phòng VH&TT, Phòng TC-KH, Phòng Nội Vụ, Phòng LĐTB&XH, Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT, Ban QLDA và UBND xã Tân Hà); Phòng VH&TT phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND&UBND đưa tin bài kịp thời lên Trang TTĐT của huyện. Số lượng tin bài  trong tháng vượt chỉ tiêu tỉnh giao (19/12 tin bài), phản ánh kịp thời các hoạt động của địa phương, thông tin hoạt động lãnh đạo, điều hành, ngày hội tòng quân, tình hình sản xuất...
Bên cạnh những đơn vị tham gia viết tin bài, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa thật sự tích cực phản ánh hoạt động của ngành, địa phương mình trên Trang thông tin điện tử. Cụ thể có 10 phòng, ban thuộc huyện và 08 địa phương chưa viết tin bài: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng TN&MT, Thanh tra huyện, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Phòng NN&PTNT, Ban quản lý CTCC, Trung tâm VHTT&TT; UBND các xã, thị trấn: Thắng Hải, Sơn Mỹ, Tân Xuân, Tân Nghĩa, Sông Phan, Tân Phúc, Tân Minh. Riêng UBND xã Tân Đức có gửi tin bài nhưng nội dung chưa phù hợp.
Trong thời gian qua, số lượng tin bài Trang thông tin điện tử của huyện khá ổn định, nội dung được đầu tư, điều đó nhờ sự cộng tác của nhiều đơn vị, địa phương. Tuy nhiên để phản ánh toàn diện hơn nữa, các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND huyện trong việc tham gia viết tin bài trên Trang thông tin điện tử, và đây cũng là một trong những nội dung xếp loại ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị, địa phương hàng năm.

                                                                                                                                               Huỳnh Ngọc Nghĩa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0877091
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn