KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP”

Bản tin Xuân

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP”31/01/2019 13:51:06

Trong những năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hàm Tân đã có nhiều cố gắng triển khai nhiều giải pháp đưa huyện nhà phát triển theo kịp tốc độ chung của tỉnh. Cơ cấu kinh tế Hàm Tân bước đầu có sự thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng của công nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp, dù vậy, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nội bộ ngành nông nghiệp tuy có sự dịch chuyển mạnh về cơ cấu nhưng sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, không dựa trên lợi thế thị trường; phát triển không đồng bộ, liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi sản phẩm còn khó khăn; chế biến kém phát triển; các biện pháp hỗ trợ chưa tập trung vào các ngành hàng chủ lực, hiệu quả sản xuất chưa cao, tính cạnh tranh của nông sản thấp, còn gây ô nhiễm môi trường. Chưa có giải pháp đủ mạnh để tạo sự đột phá cho phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện nhà. Nông dân gặp khó khăn cả trong sản xuất nông nghiệp và trong các hoạt động phi nông nghiệp.

Để giải bài toán đó, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa huyện định hướng đến năm 2020, nhằm tổ chức lại sản xuất để tăng năng suất, sản lượng, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Theo đó, có những cơ chế, chính sách đầu tư hỗ trợ người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp được áp dụng và tái cơ cấu  ngành nông nghiệp bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:

Trước hết phải nói đến đó là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nông dân được đầu tư nhiều mặt, đường giao thông nông thôn phục vụ đi lại sản xuất và đặc biệt là các công trình thủy lợi được đầu tư phục vụ sản xuất nông nghiệp…. cho nhân dân ngày càng nhiều. Từ khi có thủy lợi diện tích đất sản xuất nông nghiệp tưới chủ động của người dân được nâng lên khoảng 1.000 ha (so với trước đây chưa có công trình thủy lợi), tạo điều kiện thuận lợi về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong thời gian qua được 400 ha và tăng vụ sản xuất nhóm cây hàng năm góp phần tăng thu nhập cho người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế huyện nhà.

Sản xuất phát triển toàn diện, cơ cấu cây trồng - vật nuôi chuyển dịch tích cực, hình thành vùng sản xuất tập trung với những sản phẩm chủ lực mang thương hiệu quýt đường Tân Phúc, nhãn xuồng cơm vàng Thắng Hải, củ kiệu Sơn Mỹ, bí đỏ hồ lô Cô Kiều…; chăn nuôi phát triển ổn định với 35 trang trại tập trung và cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo ra được những mặt hàng nông lâm sản hàng hoá chiếm tỷ trọng ngày càng cao.

Kinh tế tập thể phát triển cả về số lượng và quy mô với 5 hợp tác xã, 23 tổ liên kết, 58 trang trại; kinh tế hộ có sự chuyển dịch mạnh và rõ nét. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 37 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh; đã xây dựng 76 mô hình sản xuất, tổ chức 271 lớp tập huấn, hội thảo về cây trồng, vật nuôi, cơ giới hóa sản xuất cho trên 12.234 lượt nông ngư dân tham gia với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng; triển khai thực hiện 21 đề tài khoa học công nghệ. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư vùng nông thôn ngày được nâng cao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, Hàm Tân đặc biệt quan tâm rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, Đề án phát triển chăn nuôi. Tăng cường đào tạo lao động nông nghiệp có trình độ tay nghề cao đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tập trung phát triển kinh tế trang trại, hỗ trợ phát triển hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp theo quy định Chính phủ. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đẩy mạnh công tác ứng dụng tiến bộ KHKT vào nông nghiệp. Ưu tiên triển khai các đề tài nghiên cứu, chuyển giao, áp dụng KH-CN. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn từ huyện đến xã, thị trấn, đưa Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp mới thành lập đi vào hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ bộ máy thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp cấp xã (khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y,...).

Với quyết tâm, lòng nhiệt huyết, đoàn kết, đồng sức đồng lòng, hy vọng ngành nông nghiệp sẽ thực hiện thắng lợi đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020./.

Nguyễn Ngọc Nam - Nguyên HUV, PCT UBND huyện Hàm Tân

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0877104
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn