Mời họp: Kế hoạch khai thác Nhà thi đấu huyện, Kế hoạch in lịch Xuân năm 2018, Kế hoạch in Tập san Xuân 2018.

Giấy mời họp

Mời họp: Kế hoạch khai thác Nhà thi đấu huyện, Kế hoạch in lịch Xuân năm 2018, Kế hoạch in Tập san Xuân 2018.22/09/2017 16:41:07

File đính kèm: GM-UBND 466 lam viec voi TTVH, PVH, PTCKH ve khai thac nha thi dau, lich 2017, tap san 2017.signed.signed.pdf

1. Thành phần:
- Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BTC;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch.

2. Nội dung: Làm việc về các nội dung:
- Kế hoạch khai thác Nhà thi đấu huyện;
- Kế hoạch in lịch Xuân năm 2018;
- Kế hoạch in Tập san Xuân 2018.

* Giao các đơn vị:
- Trung tâm VHTT&TT: Chuẩn bị nội dung kế hoạch khai thác Nhà thi đấu huyện, kế hoạch in lịch Xuân năm 2018;
- Phòng Văn hóa và Thông tin: Chuẩn bị nội dung kế hoạch in Tập san Xuân 2018.


3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 00’, ngày 29/9/2017.

4. Địa điểm: Tại phòng họp 3 - Nhà làm việc UBND huyện.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0696128
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn