Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về dự thảo Quy định về các chức danh trưởng, phó phòng thuộc Sở NN&PTNT và thuộc UBND các huyện

Góp ý dự thảo

Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về dự thảo Quy định về các chức danh trưởng, phó phòng thuộc Sở NN&PTNT và thuộc UBND các huyện09/11/2017 14:07:50

Căn cứ Công văn số 3251/SNN-TC ngày 26/10/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận "về việc góp ý và đăng tải sự thảo quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT"; UBND huyện Hàm Tân đăng tải toàn văn dự thảo Quy định "điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng, Phó các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND các huyện thuộc tỉnh" để các tổ chức, cá nhân góp ý.

(Tải file đính kèm tại đây)

Thời gian góp ý: Đến hết ngày 30/11/2017. Các ý kiến góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận.

Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0877107
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn