Tài liệu sau kỳ họp thứ 1

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của HĐND huyện về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026:Tải về

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026Tải về

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Tải về

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026Tải về

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026:Tải về

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND huyện về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026Tải về

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND huyện về Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026:Tải về

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND huyện xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026Tải về

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND huyện Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026Tải về

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND huyện Xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026Tải về

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026Tải về

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND huyện về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026Tải về

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 397
  • Trong tuần: 5 334
  • Tháng hiện tại: 20 354
  • Tổng lượt truy cập: 1237090
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang