Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao

1. Thông tin chung:

- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại:

- Email: trungtamvhtttt@hamtan.binhthuan.gov.vn

2. Lãnh đạo cơ quan:

Giám đốc

- Họ và tên: Lê Văn Nam

- Điện thoại: 0987 685 846

- Email: namlv@hamtan.binhthuan.gov.vn

Phó giám đốc

1. - Họ và tên: Trần Phúc Khanh

    - Điện thoại: 0979 777 469

    - Email: khanhtp@hamtan.binhthuan.gov.vn

2. - Họ và tên: Lê Thị Cẩm

    - Điện thoại: 0988 293 817

    - Email: camlt@hamtan.binhthuan.gov.vn

 

3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hàm Tân là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và truyền thanh, truyền hình. Là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Hàm Tân. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao là tổ chức sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh.

Chức năng nhiệm vụ cụ thể: QĐ 605-UBND.pdfKem theo QĐ 605.pdf

 

          4. Phân công nhiệm vụ:  Xem tại đây


 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang