Tài liệu sau kỳ họp thứ 2

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND huyện về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hàm Tân năm 2020Tải về

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021, nguồn vốn ngân sách huyện huyệnTải về

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND huyện về việc phân khai nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020 (số còn lại); vượt thu cân đối ngân sách huyện năm 2020Tải về

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND huyện Hàm Tân về việc phân khai sử dụng nguồn dự phòng tồn kết dư ngân sách huyện năm 2020Tải về

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND huyện Hàm Tân kết quả giám sát về công tác quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách, nguồn vượt thu và nguồn kết dư ngân sách giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện Hàm TânTải về

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND huyện Hàm Tân về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022Tải về 

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND huyện Hàm Tân thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác đầu tư xây dựng các công trình Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyệnTải về

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND huyện Hàm Tân giải thể Phòng Y tế và chuyển đổi chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm TânTải về

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/11/2021 của HĐND huyện Hàm Tân về việc phân khai nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020 (phân khai đợt 2): Tải về

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/11/2021 của HĐND huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn cân đối của huyện: Tải về

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/11/2021 của HĐND huyện Hàm Tân về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện: Tải về

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang