PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Thông tin chung:

- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại: 0252 3877 020

- Email: phongnnptnt@hamtan.binhthuan.gov.vn

2. Lãnh đạo cơ quan:

Trưởng phòng

- Họ và tên:Đặng Thành Công

- Điện thoại: 0989 814 248

- Email: congdt@hamtan.binhthuan.gov.vn

Phó phòng

- Họ và tên: Hoàng Hữu Dũng

- Điện thoại: 0987 308 766

- Email: dunghh@hamtan.binhthuan.gov.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; có chức năng và nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn; phòng chống thiên tai. 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang