PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Thông tin chung:

- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại: 0252 3876 444

- Email: phongldtbxh@hamtan.binhthuan.gov.vn

2. Lãnh đạo cơ quan:

Trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tân

- Điện thoại: 0909 370 505

- Email: tannn@hamtan.binhthuan.gov.vn

Phó phòng

- Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh

- Điện thoại: 0946 184 541

- Email: khanhnv@hamtan.binhthuan.gov.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:

         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, giúp UBND huyện thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.. 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang