VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

1. Thông tin chung:

- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

- Điện thoại: 0252 3877 599

- Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn

2. Lãnh đạo cơ quan:

Chánh văn phòng

- Họ và tên: Nguyễn Phúc Hoàn

- Điện thoại: 0989 173 345

- Email: hoannp@hamtan.binhthuan.gov.vn

Phó văn phòng

1. - Họ và tên:Trần Văn Nhật

    - Điện thoại:0909 351 136

    - Email: nhattv@hamtan.binhthuan.gov.vn

2. - Họ và tên: Trần Anh Hưng

    - Điện thoại: 0938 234 365

    - Email: hungta@hamtan.binhthuan.gov.vn

   
 

3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:

Có chức năng giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện điều hòa, phối hợp các hoạt động chung của các phòng, ban (sau đây gọi chung là các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện), Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã); tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động ở địa phương; tổ chức các hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

         Có nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo HĐND và UBND huyện kế hoạch công tác tháng, quý, năm đôn đốc nhắc nhở các phòng, ban thực hiện các công việc mà lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo; chuẩn bị các báo cáo phục vụ các kỳ họp HĐND huyện…

          4. Phân công nhiệm vụ: Xem tại đây

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang