Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN huyện Hàm Tân tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 181

Chiều ngày 19/7/2023, đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban thường trực BCĐ BHXH, BHYT huyện Hàm Tân chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động BCĐ về thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng đầu năm 2023; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Đình Chất – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Hội, đoàn thể là thành viên BCĐ và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

Sau khi nghe BHXH huyện thay mặt BCĐ báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự chủ động của thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn đã cố gắng khắc phục khó khăn triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao về chính sách BHXH, BHYT, trong đó đáng chú ý là công tác phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện có những chuyển biết tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước.

anh tin bai

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn nhiều khó khăn, hầu hết các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHXH tự nguyện đều giảm so với cùng kỳ năm trước; tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tăng so với cùng kỳ; số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục giảm; người dân dừng tham gia BHXH tự nguyện và chọn giải quyết chế độ BHXH một lần tăng; các Tổ chức dịch vụ thu chưa phối hợp tốt với BHXH huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về công tác BHXH, BHYT; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn được phân công, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện cho Trưởng BCĐ để theo dõi, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo cuối năm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giao.

Bảo hiểm xã hội huyện chủ động công tác tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm túc của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về công tác BHXH, BHYT; tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc cho UBND huyện để kịp thời cho ý kiến tháo gỡ, chỉ đạo thực hiện. Phối hợp với Công an huyện đẩy mạnh thực hiện công tác rà soát, làm sạch thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Đề án 06 của Chính phủ; thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng DVC Quốc gia. Tập trung nhân lực đôn đốc thu để hoàn thành chỉ tiêu năm 2023; đẩy mạnh tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ, trong đó chú trọng nhóm BHYT chưa tham gia lại và BHYT hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình (MSTB) chưa tham gia BHYT. Tiếp tục củng cố, mở rộng tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tại các địa bàn còn khó khăn, kết quả thực hiện chỉ tiêu thấp; tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác ký quy chế phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn với tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Trung tâm Y tế huyện đảm bảo thuốc, vật tư y tế để phục vụ vông tác khám chữa bệnh cho nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở; bố trí Bác sỹ khám chữa bệnh tại trạm y tế đảm bảo nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân và người tham gia BHYT; kịp thời xử lý các trường hợp thẻ BHYT bị sai sót trong quá trình khám bệnh cho người dân. Công an huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và UBND các xã, thị trấn để thực liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng DVC Quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, xác thực, làm sạch thông tin người tham giam BHXH, BHYT với thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội triển khai công tác kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động trên địa bàn huyện, trong đó cần chú ý kiểm tra, xử lý các đơn vị, doanh nghiệp có tình vi phạm, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trực thuộc triển khai thực hiện công tác thu BHYT học sinh năm học 2023-2024 đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT. Chi cục Thuế khu vực Lagi - Hàm Tân phối hợp cung cấp thông tin tình hình đăng ký kinh doanh ở các đơn vị, doanh nghiệp có quyết toán thuế TNCN năm 2022 cũng như doanh nghiệp mới thành lập để BHXH huyện rà soát, thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho người lao động đúng quy định.

 Các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; định kỳ phối hợp với BHXH huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức họp giao ban nhân viên thu để đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; ký kết quy chế phối hợp với UBND các xã, thị trấn để thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

UBND các xã, thị trấn tập trung ung chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động người tham gia BHYT hết hạn chưa tham gia lại, không chủ quan, giao hết trách nhiệm cho nhân viên tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT;  rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm để giao cho từng thôn, khu phố, và thành viên BCĐ thực hiện. Tập trung tuyên truyền BHYT hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT; mở rộng hệ thống tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tại địa phương. Củng cố Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã đảm bảo phù hợp thành phần theo Quyết định 2453/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND huyện; rà soát kết quả thực hiện BHYT đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình để có giải pháp chuẩn bị triển khai thực hiện theo Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận.

 Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của huyện phối hợp thực hiện tốt việc tuyên truyền kết quả chi trả, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia nhằm lan tỏa tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT để vận động, động viên nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT. Tiếp tục phát huy vai trò trong theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các địa phượng thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chủ động nắm bắt tình hình địa bàn được phân công, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện cho Trưởng BCĐ để theo dõi, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo cuối năm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giao./.
Thanh Sơn - BHXH
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang