BÌNH THUẬN THUỘC TỐP 10 TỈNH, THÀNH CÓ ĐIỂM SỐ, THỨ HẠNG CHỈ SỐ PAPI CAO NHẤT CẢ NƯỚC
Lượt xem: 182

Sáng ngày 12/4 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (gọi tắt là PAPI) là công cụ đo lường, so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả, chất lượng thực thi chính sách và cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương. Chỉ số PAPI cấp tỉnh khảo sát đánh giá 63 tỉnh, thành ở 8 chỉ số nội dung với 29 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu thành phần.

Tại Bình Thuận, năm 2022 PAPI khảo sát tại 12 thôn/khu phố thuộc 06 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Xã Thuận Hòa, thị trấn Ma Lâm thuộc huyện Hàm Thuận Bắc; xã Tiến Thành, phường Đức Thắng thuộc thành phố Phan Thiết; xã Chí Công và thị trấn Liên Hương thuộc huyện Tuy Phong với 240 hộ dân được chọn khảo sát. Theo kết quả công bố Chỉ số PAPI năm 2022, tỉnh Bình Thuận đạt 44,54 điểm - Xếp thứ 7/63 tỉnh, thành. Đây cũng là lần đầu tiên trong 12 năm khảo sát, công bố (kể từ năm 2011) Bình Thuận vào Tốp 10 tỉnh, thành đạt điểm cao nhất cả nước (tăng 05 bậc so với năm 2021; năm 2021 Bình Thuận xếp thứ 12/63 tỉnh, thành). Trong 08 trục nội dung khảo sát, Bình Thuận có:

Có 05 trục nội dung đạt điểm thuộc Nhóm cao nhất cả nước, gồm: Một là, tham gia của người dân ở cấp cơ sở (xếp thứ 14/63 tỉnh, thành); hai là, công khai, minh bạch trong việc ra quyết định (xếp thứ 4/63 tỉnh, thành); ba là, trách nhiệm giải trình với người dân (xếp thứ 11/63 tỉnh, thành); bốn là, thủ tục hành chính công (xếp thứ 8/63 tỉnh, thành); năm là, quản trị điện tử (xếp thứ 12/63 tỉnh, thành).

Có 02 trục nội dung đạt điểm thuộc Nhóm trung bình cao của cả nước, gồm: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (xếp thứ 16/63 tỉnh, thành); cung ứng dịch vụ công (xếp thứ 22/63 tỉnh, thành) và có 01 trục nội dung về quản trị môi trường thuộc Nhóm trung bình thấp của cả nước (xếp thứ 41/63).

Mặt dù kết quả một số chỉ số thành phần vẫn còn những tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng hết nhu cầu, mong muốn của người dân; tuy nhiên kết quả điểm số và thứ hạng chung Chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh được công bố đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và nhiệm vụ, giải pháp đề ra của các cơ quan, đơn vị, địa phương để cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh, đáp ứng nhu cầu, mong muốn của người dân và các cấp chính quyền cơ sở.

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì kết quả đạt được và cải thiện, khắc phục những hạn chế qua kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh:

Một là, Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 cảu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các Chương trình, Kế hoạch đề ra của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là, Duy trì những kết quả chỉ số thành phần đã đạt được điểm số và thứ hạng thuộc nhóm cao nhất; đồng thời có giải pháp cải thiện nội dung chỉ số thành phần có điểm số và thứ hạng còn thấp so với kết quả chung của cả nước.

Ba là, Nhân rộng các sáng kiến, những cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý nhà nước, gắn với phục vụ nhân dân, góp phần cải thiện, nâng cao sự hài lòng, tín nhiệm của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, Tập trung công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước đối với nhân dân.

Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang