Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện công tác kiểm tra giám sát ​
Lượt xem: 378
Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện công tác kiểm tra giám sát

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Hàm Tân. Thông qua kiểm tra, giám sát đánh giá toàn diện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Thông qua hoạt động giám sát nhằm phát hiện những tồn tại, sai sót trong quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để có giải pháp chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong qua trình thực hiện chính sách tại địa phương để báo cáo, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối tượng kiểm tra gồm Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện; Ban giảm nghèo cấp xã, Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã; Tổ Tiết kiệm & vay vốn (TK&VV) và khách hàng vay vốn và các tổ chức, các nhân khác có liên quan.

Thực hiện Kế hoạch giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hàm Tân, trong 5 tháng đầu năm các thành viên Ban đại diện đã tích cực thực hiện công tác kiểm tra được phân công theo kế hoạch, đến nay các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã thực hiện kiểm tra tại 5 xã đạt 50% kế hoạch.

          Qua kiểm tra tại các xã, thị trấn cho thấy Ban giảm nghèo các xã, thị trấn đã bám sát các văn bản chỉ đạo, chủ động tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó Ban giảm nghèo các xã, thị trấn đã chủ động chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác trong công tác xử lý, thu hồi nợ đến hạn; tích cực kiểm tra hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay,... thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng để kịp thời cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người dân sản xuất kinh doanh…

Các Đoàn đã kiểm tra trực tiếp tổ vay vốn và một số hộ vay vốn để nắm tình hình thực tế việc triển khai thực hiện các chương trình cho vay của NHCSXH và lắng nghe ý kiến, phản ảnh của bà con nhân dân, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong việc quản lý và sử dụng vốn, nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi của các hộ vay, tổ TK&VV. 

 

Bà Trần Thị Đình Hương Chủ tịch hội LHPN huyện, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện kiểm tra tại xã Tân Hà

Đại diện các đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, cũng như kết quả thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách xã hội tại các xã được kiểm tra, đồng thời đề nghị Ban giảm nghèo tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, biểu dương, khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu lãi tồn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

                                                                             NHCSXH huyện Hàm Tân

NHCSXH huyện Hàm Tân
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang