UBND huyện Hàm Tân chỉ đạo đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn
Lượt xem: 42

    Qua số liệu báo cáo giải quyết thủ tục hành chính hàng tuần của Văn phòng HĐND&UBND huyện và thống kê trên phần mềm Một cửa điện tử thì tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn của một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn rất cao, chưa đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh.

anh tin bai

    Từ thực trạng nói trên, nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế liên quan đến hồ sơ trễ hẹn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nội dung:

    Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện và tiên phong, gương mẫu sử dụng hiệu quả Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chủ động khai thác các chức năng theo dõi, báo cáo, thống kê trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh nắm bắt thông tin kịp thời để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có liên quan về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

    Hai là, chỉ đạo công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo thời gian quy định từng bước xử lý trong quy trình điện tử của thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trạng thái, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử; thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ theo quy trình điện tử đã được thiết lập trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

    Ba là, khai thác, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phần mềm đã đầu tư theo Đề án nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; xã, thị trấn theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác bảo hành, bảo trì thiết bị theo quy định của nhà cung cấp đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt.

    Bốn là, thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn, mẫu thư xin lỗi phải đảm bảo đúng theo quy định (thư xin lỗi phải ban hành trước thời gian hẹn trả kết quả lần đầu và phải có thời gian hẹn trả kết quả cụ thể cho công dân được biết).

anh tin bai

    Ngoài ra, đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm Tân cần tổ chức rà soát, giải quyết dứt điểm hồ sơ thủ tục hành chính hiện đang giải quyết trễ hẹn, có giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn cho công dân. Đối với Chi cục Thuế khu vực La Gi – Hàm Tân cần phối hợp tốt với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm Tân trong việc tính thuế với các hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai đảm bảo thời gian theo quy trình, tạo điều kiện cho công dân và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang