UBND xã Tân Phúc triển khai thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 112

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ trong công tác CCHC, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, phục vụ tốt nhất cho tổ chức công dân, tạo điều kiện cho người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Qua đó hướng tới sự thân thiện, hài lòng giữa người dân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước, CBCC trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND xã Tân Phúc xây dựng kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/02/2024 về triển khai thực hiện “Ngày không hẹn” trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã Tân Phúc. Danh mục TTHC được triển khai thực hiện gồm các thủ tục sau:

- Lĩnh vực Hộ tịch ( 02 thủ tục )

+ Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 + Đăng ký khai tử ( đối với những trường hợp không cần xác minh)

- Lĩnh vực chứng thực ( 02 thủ tục )

+ Sao y bản sao từ bản chính

+ Chứng thực chữ ký

- Lĩnh vực đất đai liên thông (01 thủ tục): Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng

 - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội liên thông (01 thủ tục): Thủ tục hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH qua đời

anh tin bai

 Mô hình “Ngày không hẹn” được UBND xã Tân Phúc triển khai thực hiện từ ngày 01/03/2024 vào ngày thứ 6 hàng tuần. Đây là một trong những giải pháp cải cách thủ tục hành chính được UBND xã Tân Phúc thực hiện nhằm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đem lại sự hài lòng cho người dân khi đến UBND xã thực hiện TTHC

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện theo cơ chế “Một cửa” “Một cửa liên thông”, UBND xã chỉ đạo Bộ phận một cửa phối hợp với các bộ phận chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo theo quy định. Khi cá nhân, tổ chức đến Bộ phận Một cửa xã Tân Phúc nộp hồ sơ đối với 06 thủ tục hành chính nêu trên vào ngày thứ 6 hàng tuần sẽ được công chức bộ phận một cửa hướng dẫn, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ các thành phần theo quy định, công chức bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ cập nhật, xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Tỉnh và chuyển ngay cho bộ phận chuyên môn giải quyết cùng với hồ sơ giấy. Bộ phận chuyên môn kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, giải quyết và trình lãnh đạo ký giải quyết hồ sơ, sau đó chuyển cho Bộ phận một cửa để trả kết quả cho công dân

Riêng đối với với 02 thủ tục hành chính liên thông thuộc lĩnh vực đất đai và Bảo trợ xã hội (Thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và thủ tục hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng BTXH qua đời) sau khi lãnh đạo ký giải quyết hồ sơ, bộ phận chuyên môn chuyển hồ sơ cho Bộ phận một cửa ngay trong ngày làm việc, sau đó bộ phận một cửa thực hiện các bước xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm gửi liên thông kèm hồ sơ giấy về huyện để tiếp tục được giải quyết theo quy trình hồ sơ liên thông

Qua 01 tháng triển khai mô hình bước đầu đã có những chuyển biến rõ nét và nhận được sự đồng thuận của người dân. Đến nay, UBND xã đã tiếp nhận và trả kết quả 38 hồ sơ TTHC cho người dân đến thực hiện giải quyết TTHC “Ngày không hẹn”. Đây là những kết quả ban đầu, số lượng hồ sơ tuy chưa nhiều nhưng với mô hình này sẽ tác động đến công tác CCHC trên địa bàn xã Tân Phúc nói riêng và huyện Hàm Tân nói chung.

anh tin bai

Thông qua mô hình này giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và các bộ phận chuyên môn của xã trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác giải quyết các TTHC, giảm thời gian chờ đợi, đi lại, nâng cao sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC.

Trong thời gian tới, UBND xã Tân Phúc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình“Ngày không hẹn” để UBND huyện xem xét nhân rộng ra các xã, thị trấn trong toàn huyện./.

Bùi Thị Thu Huyền - UBND xã Tân Phúc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang