TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQVN HUYỆN NĂM 2022
Lượt xem: 825

Chiều ngày 08/3/2023 tại phòng họp UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa 03 Thường trực năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Đông – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Lê Thanh Chung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện và các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo 2 ban HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. Theo sự phân công đã được thống nhất giữa ba Thường trực, UBND huyện chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp năm 2022.

Sau khi thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện năm 2022, các đồng chí dự hội nghị đã tập trung phân tích, thảo luận và có nhiều ý kiến góp ý liên quan đến việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa 03 Thường trực năm 2022. Các đại biểu đã đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan trong việc thực hiện nội dung Quy chế phối hợp, kết quả đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong năm 2022. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những nội dung tồn tại, hạn chế như: việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và hai Ban HĐND huyện hiệu quả chưa cao; Công tác nắm bắt, phản ánh, phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, mới phát sinh trong nhân dân còn chậm; Một số nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND thường lệ, UBND huyện chuẩn bị chưa đảm bảo yêu cầu; Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có một số nội dung còn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, hiệu quả chưa cao.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Lê Thanh Chung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản thống nhất với các ý kiến phát biểu tại hội nghị; đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung đề nghị các Thường trực cần quan tâm để triển khai thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp trong năm 2023, đó là:

- Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp khẩn trương điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023.

- Thường trực HĐND, UBND huyện phối hợp tạo điều kiện để Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; phản biện xã hội đối với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của huyện liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Phối hợp tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động của đại biểu dân cử.

- Thường trực HĐND huyện nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp, các kiến nghị sau giám sát. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND huyện; đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân.

-  UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và địa phương giải quyết kịp thời, có hiệu quả các kiến nghị của cử tri. Chủ động rà soát nội dung dự kiến chương trình kỳ họp khi Thường trực HĐND huyện gửi lấy ý kiến để kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu bổ sung những nội dung cần thông qua tại kỳ họp HĐND huyện.

- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp với các tổ đại biểu HĐND huyện và các địa phương tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri; tăng cường công tác thông tin, thông báo cho cử tri để cử tri tham dự đầy đủ; nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo đầy đủ trung thực.

- Duy trì công tác trao đổi thông tin giữa các bên, tham dự đầy đủ và có trách nhiệm các cuộc họp, kỳ họp; phối hợp chặt chẽ đồng bộ trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Qua rà soát Quy chế phối hợp, các đại biểu thống nhất tiếp tục thực hiện theo Quy chế đã được ký kết từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, không đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ sung. Theo quy chế thì việc tổ chức tổng kết năm 2023 sẽ do Thường trực HĐND huyện chủ trì.

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang