Năm 2021, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) của Bình Thuận có bước tiến nhảy vọt và thuộc Nhóm tỉnh, thành có chỉ số cao nhất cả nước
Lượt xem: 468

Năm 2021, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) của Bình Thuận có bước tiến nhảy vọt và thuộc Nhóm tỉnh, thành có chỉ số cao nhất cả nước

Ngày 10/5/2022, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (VFF-CRT) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức lễ công bố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021.

Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ giám sát thực thi chính sách, phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp; Chỉ số PAPI là công cụ lắng nghe tiếng nói của người dân, tìm hiểu kỳ vọng của người dân đối với các cấp chính quyền, qua đó tạo điều kiện để người dân tham gia quản trị đất nước. Chỉ số PAPI đánh giá trên 8 nội dung gồm: (1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (2) Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân; (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; (5) Thủ tục hành chính công; (6) cung ứng dịch vụ công; (7) Quản trị môi trường; (8) Quản trị điện tử.

Tại Bình Thuận, năm 2021, PAPI khảo sát lấy ý kiến người dân tại 06 xã, phường, thị trấn, gồm: Xã Tiến Thành và phường Đức Thắng thuộc thành phố Phan Thiết, xã Thuận Hoà và thị trấn Ma Lâm thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, xã Chí Công và thị trấn Liên Hương thuộc huyện Tuy Phong (với 240 người dân được chọn khảo sát trên địa bàn tỉnh). Kết quả qua khảo sát:

Chỉ số PAPI tỉnh Bình Thuận năm 2021 đạt 44,15 điểm - xếp vị trí thứ 12/63 tỉnh, thành và thuộc Nhóm 15 tỉnh, thành đạt điểm cao nhất cả nước, đã tăng 3,17 điểm và tăng 41 bậc so với năm 2020 (Năm 2020, Bình Thuận đạt 40,98 điểm, xếp thứ 53/63 tỉnh, thành); Chỉ số trung bình của cả nước năm 2021 đạt 42,41 điểm, giảm 0,37 điểm so với năm 2020.

Trong 8 chỉ số nội dung PAPI khảo sát, kết quả tỉnh Bình Thuận có:

- Có 6/8 chỉ số nội dung cải thiện tăng điểm số và tăng thứ hạng so với năm 2020 gồm chỉ số nội dung về: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong ra quyết định; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử; trong đó có 2 chỉ số nội dung về: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở và chỉ số về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Bình Thuận thuộc Nhóm 10 tỉnh, thành có kết quả tốt nhất.

- Có 1/8 chỉ số nội dung mặc dù giảm điểm nhưng vẫn tăng thứ hạng so với năm 2020 (chỉ số về trách nhiệm giải trình với người dân: giảm 0,33 điểm, tăng 24 bậc).

- Có 1/8 chỉ số nội dung giảm điểm, giảm thứ hạng so với năm 2020 (chỉ số về thủ tục hành chính công (giảm 0,48 điểm, giảm 24 bậc).

Để có được kết quả như trên, trong thời gian qua Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:

Một là, Các cấp, các ngành thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là chỉ ra những việc làm được và chưa làm được, mức độ hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của bộ máy nhà nước; những phản ánh, cảm nhận và mong muốn của người dân về chất lượng phục vụ của bộ máy nhà nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức, thái độ và hành động trong thực hiện cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Hai là, Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác công khai minh bạch của cơ quan nhà nước đến tổ tổ chức, cá nhân, nhất là những thông tin liên quan quy hoạch đất đai, xây dựng, thủ tục hành chính, các khoản huy động đóng góp của nhân dân…; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan nhà nước và Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ tại cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giám sát, tham gia xây dựng chính quyền gắn với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ba là, Đã chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là số cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc, nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Bốn là, Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp; đã chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải thiện chỉ số PAPI tại các cấp chính quyền cơ sở.

Năm là, Trên địa bàn tỉnh đã triển khai đưa vào thực hiện một số mô hình thí điểm trong giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ tốt cho nhân dân như: Mô hình công dân không viết, mô hình chuyển giao Bưu điện thực hiện các dịch vụ hành chính công và mô hình hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai các mô hình thí điểm này bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực và được nhân dân ủng hộ.

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì kết quả đạt được và cải thiện, khắc phục những hạn chế qua kết quả Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh:

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 UBND tỉnh ban hành về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Duy trì những kết quả chỉ số thành phần đã đạt được điểm số và thứ hạng thuộc nhóm cao nhất; đồng thời có giải pháp cải thiện nội dung chỉ số thành phần có điểm số và thứ hạng còn thấp so với kết quả chung của cả nước.

- Nhân rộng các sáng kiến, những cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý nhà nước, gắn với phục vụ nhân dân, góp phần cải thiện, nâng cao sự hài lòng, tín nhiệm của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước đối với nhân dân./.

 

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - SỞ NỘI VỤ BÌNH THUẬN

 

 

 

 

                                                                                       

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang