BẢN TIN THỰC HIỆN CCHC QÚY 3 NĂM 2022 CỦA UBND XÃ TÂN HÀ
Lượt xem: 421

  

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với phát triển kinh tế - xã hội . Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính, khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi nhiệm vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã triển khai các nhiệm vụ cải cải hành chính gồm;

(Bảng niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại UBND xã Tân Hà)

1.  Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra cải cách hành chính trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền cho cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện.

 Thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính và các quy định công khai khác tại trụ sở UBND xã và 5 thôn theo đúng quy định.

Quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

    2.Cải cách thủ tục  hành chính.

      Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng, trên cơ sở đó đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

3.Về cải cách bộ máy nhà nước;

Tiếp tục rà soát về cơ cấu tổ chức và biên chế của địa phương. Trên cơ sở đó bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực đúng vị trí việc làm.

Hiện nay cán bộ, công chức được bố trí 22/22 biên chế được giao.

Thực hiện thường xuyên việc cải tiến lề lối, phương thức làm việc  của cơ quan hành chính nhà nước, sửa đổi, bổi sung, ban hành mới quy chế làm việc hàng năm của cơ quan cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm. Bố trí, phân công cán bộ, công chức đảm nhiệm các công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác.

Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức theo quy định pháp luật.

Xây dựng và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm, về đạo đức cán bộ, công chức, các quy định về văn hóa công sở nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngủ cán bộ, công chức.

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước;

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn thời gian và chi phí thực hiện hành chính./.

Trần Thị Nhung 

         

            

Trần Thị Nhung
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang