Công tác kiểm tra cải cách hành chính định kỳ
Lượt xem: 1334

Nhằm nâng cao kết quả thực hiện trong công tác Cải cách hành chính năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo Tổ kiểm tra Cải cách hành chính đã tổ chức kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại 08/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Từ ngày 25/4/2022 đến 28/4/2022, Tổ kiểm tra Cải cách hành chính đã tiến hành kiểm tra đối với các xã: Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ, Tân Xuân, Tân Hà, Sông Phan, Tân Phúc và Tân Đức.

          Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 675/UBND-NV ngày 14/3/2022 về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI và các kiến nghị của Sở Nội vụ qua kiểm tra một số nội dung về cải cách hành chính theo Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh tại huyện, thị xã, thành phố; kết quả thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cập nhật, xử lý kết quả giải quyết hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Việc khắc phục hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; việc thực hiện các hình thức công khai thủ tục hành chính; việc rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính; tình hình tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích tại địa phương. Tiến độ triển khai Đề án nâng cấp Bộ phận một cửa cấp xã trong giai đoạn 2 theo hướng hiện đại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh…

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính UBND xã Tân Đức

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính UBND xã Tân Hà

Qua kiểm tra cơ bản một số địa phương (Tân Đức, Tân Hà, Sông Phan) đã thực hiện công khai tương đối đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh tại trụ sở UBND xã. Tuy nhiên, chưa thực hiện công khai các nội dung theo kế hoạch tại trụ sở thôn (UBND xã Tân Hà, Sông Phan); công khai chưa đầy đủ các nội dung theo kế hoạch tại trụ sở thôn (UBND xã Tân Đức). Đối với các địa phương còn lại, chưa thực sự chú trọng đến công tác Cải cách hành chính; việc thực hiện công khai các nội dung theo Kế hoạch tại trụ sở UBND xã, trụ sở thôn chưa thực hiện đầy đủ; kết quả xử lý thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử còn nhiều hạn chế, chưa có sự phối hợp tốt giữa các bộ phận, các công chức chuyên môn trong đơn vị.

Thành Nghiêm

 

Thành Nghiêm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 355
  • Trong tuần: 6 187
  • Tháng hiện tại: 21 244
  • Tổng lượt truy cập: 1279975
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang