HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ.
Lượt xem: 96

         

Ngày 23/02/2024, UBND huyện Hàm Tân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Lê Thanh Chung - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan đơn vị là Thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện; chuyên viên Phòng Nội vụ; Văn phòng H ĐND&UBND huyện; Phòng Văn hóa & Thông tin theo dõi tham mưu công tác CCHC, chuyển đổi số; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

anh tin bai

Trong năm 2024, công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ, bám sát theo Chương trình, Kế hoạch của huyện. Huyện triển khai công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, tích cực, chủ động rà soát Thủ tục hành chính và đăng tải lên Trang thông tin điện tử huyện.

              Dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ - HĐND- UBND huyện, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nhất định: Ủy ban nhân dân huyện đã sớm ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính năm 2024 để chỉ đạo triển khai thực hiện; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và ban hành Kế hoạch để triển khai tại đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; tập trung xây dựng, hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị; quan tâm đầu tư cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ cải cách hành chính thực chất, hiệu quả hơn; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi hơn cho người dân; Công tác kiểm tra về cải cách hành chính được triển khai tổ chức sớm; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính có nhiều đổi mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Việc thực hiện cơ chế một cửa, Một cửa liên thông, Văn phòng HĐND - UBND huyện đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thường xuyên kiện toàn, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của huyện; đồng thời thường xuyên ra soát thay thế, bổ sung, sửa đổi niêm yết công khai đầy đủ các nội dung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

               Tại hội nghị, đã công bố Quyết định số 2250/QĐ-UBND, ngày 13/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc công bố kết quả đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023, có 2 xã xếp hạng chỉ số tương đối tốt. Ghi nhận những thành tích của các địa phương trong công tác CCHC, ngày 19/01/2024, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với 02 tập thể gồm: UBND xã Tân Đức; UBND xã Tân Phúc; 01 công chức Văn phòng - Thống kê xã Tân Đức; 01 công chức Văn phòng - Thống kê xã Tân Phúc.

anh tin bai

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Lê Thanh Chung - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện cần cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính, phát huy các điểm mạnh của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, để huyện sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nền hành chính công hiệu lực, hiệu quả trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Tuyết (Nội vụ)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang