KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
Lượt xem: 499


Nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong công tác lãnh, chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 16/02/2022 về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 trên địa bàn huyện Hàm Tân.

Ngày 28/6/2022, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2022. Đoàn kiểm tra CCHC gồm có: Đồng chí Nguyễn Phúc Hoàn, Chánh Văn Phòng HĐND&UBND huyện - Trưởng đoàn; Đồng Chí Trần Minh Trung, Phó trưởng Phòng Nội vụ - Phó trưởng đoàn và các thành viên là Chuyên viên của các Phòng, ban thuộc huyện (Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa – Thông tin và Phòng Tư pháp).

Dự kiến từ ngày 28/7/2022 đến ngày 05/8/2022, tổ chức kiểm tra đối với Phòng Tài nguyên – Môi trường và 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung kiểm tra: Tập trung vào việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 20/01/2022 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 07/9/2021 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kiểm tra CCHC theo Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 07/9/2021; kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; công tác công nghệ thông tin và một số nội dung khác…

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 277
  • Trong tuần: 6 109
  • Tháng hiện tại: 21 166
  • Tổng lượt truy cập: 1279897
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang