KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2021
Lượt xem: 392

         Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra CCHC, thành lập đoàn kiểm tra về cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 đối với các các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã (kiểm tra trực tiếp Phòng Văn Hóa Thông tin và 10 xã, thị trấn; các đơn vị khác tự kiểm tra và báo cáo). Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC; việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của CCHC: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử ... Từ ngày 01/10/2021 đến 06/10/2021, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tổ kiểm tra CCHC của huyện đã tiến hành kiểm tra các xã, thị trấn: Tân Xuân, Tân Hà, Tân Nghĩa, Sông Phan, Tân Phúc và Tân Đức.

         Qua kiểm tra nhận thấy: UBND các xã, thị trấn đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản liên quan CCHC, thực hiện tốt việc niêm yết công khai các TTHC, công tác tuyên truyền CCHC được triển khai và tổ chức tự kiểm tra công tác CCHC tại đơn vị, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 theo đúng quy định.... Tuy nhiên, quan kiểm tra cũng giúp các đơn vị nhận thấy những hạn chế để có biện pháp khắc phục “điểm nghẽn” như không có hồ sơ giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích còn bất cập; Công tác tuyên truyền CCHC còn chưa sâu rộng; năng lực hạ tầng kỹ thuật về CNTT, chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử trong giai đoạn hiện nay ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

         Công tác kiểm tra CCHC là biện pháp hiệu quả cần thực hiện thường xuyên, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, đề xuất các biện pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ CCHC. Ghi nhận, biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có đổi mới trong công tác CCHC nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kịp thời chấn chỉnh, phê bình những cơ quan, đơn vị chưa chủ động, chưa tích cực trong công tác CCHC. Đồng thời, thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo chính xác, góp phần nâng cao công xếp hạng chỉ số CCHC của huyện./.

Phòng NV
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 300
  • Trong tuần: 6 132
  • Tháng hiện tại: 21 189
  • Tổng lượt truy cập: 1279920
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang