Tân Đức nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện Cải cách thủ tục hành chính
Lượt xem: 955

 Phấn đấu đưa mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 84% - trong đó mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai đạt tối thiểu 82% và có ít nhất 50% hồ sơ thủ tục hành chính của địa phương được luân chuyển giữa các cơ quan tham gia giải quyết bằng phương thức điện tử với tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 30%... là những mục tiêu trong thực hiện cải cách hành chính của xã Tân Đức đặt ra trong năm 2022. Để đạt mục tiêu này, địa phương xác định yếu tố con người mà cụ thể là đội ngũ cán bộ, công chức thuộc UBND phải thật sự năng động, nhiệt tình và tận tâm với công việc.

 

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý Nhà nước mà còn góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin từ các tầng lớp nhân dân những năm qua. Xã Tân Đức luôn quan tâm chú trọng đến công tác này, riêng trong năm 2022, để triển khai thực hiện công tác này, ngay từ đầu năm, UBND đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trên xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch như: kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2021; kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; kế hoạch về thực hiện cải cách hành chính Nhà nước năm 2022; kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2022; kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022.v.v. “Trên cơ sở các kế hoạch được xây dựng triển khai, UBND cũng đã cụ thể hoá bằng bảng phân công, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 cho các bộ phận và công chức phụ trách trên từng lĩnh vực; đồng thời lồng ghép tổ chức đăng kí và kí kết giao ước thi đua giữa các bộ phận và cho từng cán bộ công chức cụ thể. Trong đó, mục tiêu chung được Tân Đức đặt ra đó là không để xảy ra tình trạng trễ hẹn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức cá nhân liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc công khai, minh bạch các trình tự, thủ tục trong giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công tác tuyên truyền, phổ biến và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành cũng được địa phương tập trung triển khai– Ông Lý Quang Cần – Chủ tịch UBND xã Tân Đức cho biết.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chỉ đạo các công chức chuyên môn nghiêm túc thực hiện những nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính của cũng như kí cam kết thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và hạn chế các tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Cụ thể đối với đội ngũ cán bộ công chức , nhất là cán bộ công chức thường xuyên tiếp dân phải có thái độ, tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, luôn hoà nhã, ân cần và  không ngừng học tập trau dồi kiến thức. Là công chức văn phòng thống kê phụ trách bộ phận một cửa xã Tân Đức, Chị Hoàng Thị Mỹ Nhung cho biết: “Thực hiện theo chỉ đạo của UBND và trên cơ sở cam kết thực hiện nhiệm vụ, bản thân luôn xác định phải tôn trọng và hướng dẫn cụ thể cho người dân. Trường hợp người dân không tự viết kê khai, mình phối hợp với các đoàn thể của để hỗ trợ viết giúp và khi viết xong thì đọc lại cho người dân nghe rồi sau mới tiếp nhận giải quyết. Nói chung khi tiếp dân mình phải luôn tận tình, không thể dùng cảm xúc cá nhân để giải quyết công việc mà phải luôn luôn tôn trọng giúp dân”.

Chủ tịch UBND xã Tân Đức cho biết thêm: Mục tiêu chủ yếu trong cải cách hành chính được Tân Đức đặt ra trong năm 2022 là đề xuất đơn giản hóa tối thiểu 5% số thủ tục hành chính; có tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính của địa phương được luân chuyển giữa các cơ quan tham gia giải quyết bằng phương thức điện tử; có tối thiểu 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến - trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 5% trở lên; Số hóa 25% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; có tối thiểu 50% thủ tục hành chính của địa phương đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tối thiểu 30%; có tối thiểu 50% thủ tục hành chính đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 5% trở lên; tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 20% trở lên. Cùng với các mục tiêu trên thì mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 84%, riêng mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đạt tối thiểu 82% và có 90% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố danh mục, công khai và cập nhật kịp thời; 30% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. “Để đạt được các mục tiêu này yếu tố con người đóng vai trò rất quan trọng trong mọi công việc và nhất là công tác giải quyết thủ tục hành chính của địa phương. Vì đây là đội ngũ không chỉ trực tiếp tiếp dân mà còn là những người tham mưu cho chính quyền địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với đó là công tác phối hợp giữa các bộ phận và giữa với các cơ quan chuyên môn cấp trên cũng như các địa phương có liên quan. Hàng tuần, hàng tháng hay trong các cuộc họp, chúng tôi cùng luôn lồng ghép nội dung tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân để vừa giáo dục, nhắc nhở cán bộ công chức, vừa chỉ đạo kịp thời các vướng mắc phát sinh. Ví dụ, trường hợp thủ tục hồ sơ của người dân đã hoàn thành nhưng cán bộ địa phương gọi điện thoại không được thì chúng tôi chỉ đạo liên hệ với thôn trưởng rồi công an thôn để cùng phối hợp tránh trường hợp hồ sơ trễ hẹn do yếu tố khách quan” – Ông Lý Quang Cần, chủ tịch UBND xã Tân Đức trao đổi thêm.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2022 đến nay, Tân Đức đã tiếp nhận trên 2.094 hồ sơ trên tất cả các lĩnh vực: hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội, người có công, đất đai.v.v…, trong đó có 45 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; Hồ sơ đã giải quyết là 2.041 hồ sơ đạt 97,5%, đang giải quyết là 53 hồ sơ, trong đó có 19 hồ sơ đã trễ hẹn nhưng chưa có kết quả giải quyết trên lĩnh vực đất đai và không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND .

UBND xã Tân Đức

UBND xã Tân Đức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang