TÂN MINH: Tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 46

    Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác cải cách hành chính (CCHC), thời gian qua, UBND thị trấn Tân Minh chú trọng tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức.

anh tin bai

(Người dân tìm hiểu thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Minh)

     Năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thị trấn Tân Minh ban hành kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch. Nội dung tuyên tuyền gồm: Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước… Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được thị trấn thực hiện bằng nhiều hình thức: Thông qua việc công khai, niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND thị trấn và BĐH 04 khu phố; lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, các lớp tập huấn, kiểm tra về công tác CCHC; xây dựng tin, bài về công tác CCHC đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện Hàm Tân; phát trên sóng đài truyền thanh huyện...

     Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, UBND thị trấn Tân Minh ban hành và hoàn thành 100% kế hoạch về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC năm 2024. Công tác tuyên truyền về CCHC được thị trấn tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sâu rộng và cụ thể theo kế hoạch đề ra, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả, tạo bước chuyển rõ nét trong cơ quan hành chính nhà nước. Thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa của CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác CCHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

     UBND thị trấn Tân Minh thông tin, tuyên truyền công tác CCHC qua việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn và BĐH 4 khu phố. TTHC được niêm yết trên bảng theo từng danh mục, được cập nhật thường xuyên, kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC.

     Việc tăng cường tuyên truyền về công tác CCHC trong thời gian qua góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, nhất là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn. Cán bộ, công chức lưu trữ hồ sơ ngăn nắp, khoa học để giải quyết TTHC nhanh chóng; đồng thời cư xử đúng mực, hòa nhã và hỗ trợ người dân đến liên hệ giải quyết TTHC. 

UBND thị trấn Tân Minh
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang