Thị trấn Tân Minh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính
Lượt xem: 388

 

Thời gian qua, công tác tuyên truyền CCHC, cũng đã được UBND thị trấn Tân Minh hết sức quan tâm, trong đó đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo riêng về nội dung này. Cụ thể như: Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2022 về Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn  2021 – 2025 thị trấn Tân Minh; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 03/3/2022 về khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả đánh giá, chấm điểm Cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 16/02/2022 về Cải cách hành chính nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2022 về kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thị trấn về  thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số Par Index, chỉ số PAPI, chỉ số Sipas năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thị trấn; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 25/02/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác CCHC... Các cá nhân, tổ chức trên địa thị trấn cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền CCHC thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp giao ban; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, lồng ghép tuyên truyền CCHC với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thông qua các buổi tọa đàm...

Với mục tiêu, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng một nền hành chính tinh gọn, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, UBND thị trấn Tân Minh đã huy động toàn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.

UBND thị trấn Tân Minh đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tăng cường nộp hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến tại các địa chỉ: Cổng Dịch vụ công tỉnh (dichvucong.binhthuan.gov.vn), dịch vụ bưu chính công ích.

Tuy nhiên, để người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông thì các cán bộ, công chức tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn người dân, tổ chức theo hình thức gần như “cầm tay chỉ việc”, từng bước để tổ chức, người dân làm quen với dịch vụ công.

Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC tập trung vào những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các bộ, ngành, địa phương, các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC ở Trung ương và địa phương, các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

Lê Thị Hoài Vy (UBND thị trấn Tân Minh)

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang