Thị trấn Tân Nghĩa tập trung công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 117

Về Cải cách thủ tục hành chính, cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn thị trấn, đảm bảo đạt mục tiêu đến năm 2025 có 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, việc thông tin, tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết.

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong triển khai, giám sát quá trình thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; trong thời gian qua, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa luôn được quan tâm, triển khai đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng nhóm đối tượng.

         Qua đó, với sự vào cuộc của Mặt trận và các đoàn thể thị trấn phối hợp với công chức phụ trách Bộ phận Một cửa, hướng dẫn cụ thể cho người dân khi đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Tân Nghĩa, trong đó tập trung công tác tuyên truyền về công tác nộp hồ sơ trực tuyến.

anh tin bai

4 bước nộp hồ sơ trực tuyến gồm:

- Tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công

- Chọn cơ quan thực hiện

- Đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp

- Nộp hồ sơ tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ

1. Tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công

Người dân, doanh nghiệp có 3 cách để tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, đó là:

- Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ, trang công dân, trang doanh nghiệp

- Chọn thủ tục hành chính từ sự kiện của công dân, doanh nghiệp

- Chọn từ danh sách dịch vụ công trực tuyến

2. Chọn cơ quan thực hiện

Căn cứ vào “Cơ quan thực hiện” trong thông tin thủ tục hành chính, người dân, doanh nghiệp chọn cơ quan thực hiện tương ứng của thủ tục cần thực hiện

3. Đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp

Người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản bằng: Sim ký số; USB ký số; Thuê bao di động (Dành cho Công dân); Mã số BHXH (Dành cho Công dân)

Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân, doanh nghiệp đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: Sim ký số; USB ký số; CMT/CCCD.

4. Nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ

Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ điều hướng về Cổng của Bộ/Ngành/Địa phương nơi mà người dân, doanh nghiệp đăng ký thực hiện thủ tục để nộp hồ sơ.

anh tin bai

 Người dân, doanh nghiệp tra cứu tình trạng hồ sơ theo mã số hồ sơ được cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, để theo dõi chi tiết tiến trình xử lý, quản lý dữ liệu đầu vào, đầu ra của hồ sơ thì người dân thực hiện đăng nhập để xem chi tiết./.

UBND thị trấn Tân Nghĩa
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang