Tuyên truyền Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 02/8/2022 phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025
Lượt xem: 430

 Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần chủ động, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính trong sạch, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức và người dân, UBND huyện vừa ban hành kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 02/8/2022 phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch hàng năm và giai đoạn của UBND huyện như: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

 Thi đua trong việc đề xuất các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ hành chính, cải thiện các các chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện, với nội dung Thông điệp “05 T”, “05 K”.

05 T là: Tiếp xúc tổ chức, cá nhân lịch sự, vui vẻ, thân thiện, cởi mở; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nhanh chóng; tận tình hướng dẫn chu đáo, dễ hiểu; tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; trả hồ sơ trước hẹn.

05 K là: Không gây khó, phiền hà, sách nhiễu; không để tổ chức, người dân đi lại nhiều lần; không nhận quà, tiền bôi trơn; không để hồ sơ trễ hẹn; không làm trái trình tự, thủ tục trong giải quyết hồ sơ hành chính theo quy định pháp luật.

Để kế hoạch phát động thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 đạt kết quả, UBND huyện yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi đơn vị, cá nhân.

Xây dựng cụ thể, chi tiết các tiêu chí phát động thi đua cải cách hành chính, tiêu chí đánh giá mức độ, hiệu quả cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổng kết đánh giá, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính, gắn với phổ biến, giới thiệu nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua.

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 354
  • Trong tuần: 6 186
  • Tháng hiện tại: 21 243
  • Tổng lượt truy cập: 1279974
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang