UBND XÃ TÂN PHÚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SỐ HOÁ HỒ SƠ GÓP PHẦN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lượt xem: 56

Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nội dung then chốt trong xây dựng chính quyền số và xã hội số. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ trong công tác CCHC, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ chính là góp phần hiện thực hóa việc xây dựng “Chính phủ số”.

anh tin bai

Hình minh họa quá trình số hóa hồ sơ (Ảnh: Internet)

Đồng hành cùng với các ban, các ngành của huyện Hàm Tân trong công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Chính phủ điện tử, thời gian qua UBND xã Tân Phúc đã có nhiều biện pháp thiết thực đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận việc chuyển đổi số; đồng thời gương mẫu thực hiện tốt trong ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, tài liệu trên các lĩnh vực công tác chuyên môn, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Mục tiêu của số hóa hồ sơ TTHC nhằm thực hiện số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC, tiến tới hình thành kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, tạo dữ liệu “sống, sạch, đủ, chính xác” trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Nâng tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến; kết nối, chia sẻ thông tin, giấy tờ, tài liệu giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết TTHC. Trong thời gian qua UBND xã Tân Phúc đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị; thực hiện rà soát, đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi quản lý theo hướng giảm bớt thành phần hồ sơ, giấy tờ; giảm bớt công việc kiêm nhiệm cho công chức tiếp nhận và trả kết quả nhằm bảo đảm công chức có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa”; đẩy mạnh hướng dẫn người dân tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

anh tin bai

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Việc tiến hành số hóa hồ sơ, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin đã được UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn trong thực hiện số hoá, góp phần phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn và phục vụ Nhân dân được nhanh chóng, hiệu quả, không mất thời gian chờ đợi như trước đây… 

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, đến nay địa phương đã hoàn thành xây dựng danh mục hồ sơ, tài liệu cần lưu trữ, bảo quản và tổ chức triển khai thực hiện số hóa 100% hồ sơ, tài liệu. Song hành cùng nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, UBND xã luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các hệ thống thiết bị. Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số công chức chuyên môn đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước trên môi trường điện tử.

Có thể khẳng định, cùng với các ban, ngành của huyện Hàm Tân, UBND xã Tân Phúc đang tích cực ứng dụng nền tảng số, công nghệ mới, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại… góp phần phát triển Chính phủ điện tử; Chính phủ số, Chính quyền số đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang