XÃ TÂN THẮNG HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt xem: 44

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2023 của xã Tân Thắng đã được chỉ ra qua kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2023 của huyện Hàm Tân, đồng thời triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 đến các thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính xã. Chiều ngày 22/3/2024, UBND xã Tân Tân Thắng tiến hành họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính xã, do đồng chí Lý Tùng Linh - Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính chủ trì buổi họp; tham dự còn có các thành viên BCĐ là Trưởng các đoàn thể Chính trị - Xã hội, các công chức phụ trách, Trưởng Công an, Quân sự của xã, Hiệu trưởng các trường: Trung học cơ sở Tân Thắng, Tiểu học Tân Thắng 1, Tiểu học Tân Thắng 2, Mẫu giáo Tân Thắng và đại diện Phòng khám Đa khoa khu vực Tân Thắng.

anh tin bai

(Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xã Tân Thắng tổ chức họp đánh giá và triển khai công tác Cải cách hành chính vào chiều ngày 22/3/2024)

Tại buổi họp sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND xã - Trưởng BCĐ xã kết luận: Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương; đặc biệt, phải khắc phục được các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2023 của xã đã được chỉ ra qua kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2023 của huyện Hàm Tân. Đồng thời, chỉ đạo tập trung các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2024 trên các mặt công tác như: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách chế độ công vụ; công tác cải cách tài chính công…

UBND xã Tân Thắng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang